Cuối tuần qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 6278 gửi Bộ Tư pháp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Đáng chú ý, theo nội dung sửa đổi trong đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ách tắc lớn nhất hiện nay trên thị trường bất động sản về thủ tục lựa chọn chủ đầu tư sẽ được tháo gỡ.

Theo Điều 75 Luật đầu tư sửa đổi năm 2020, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà đầu tư phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Như vậy, tất cả các dự án không phải là đất ở hoặc không có một phần diện tích đất ở không được chấp thuận là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Trong khi đó hiện nay, phần lớn quỹ đất phát triển nhà ở hầu hết đều là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh… Quy định này khiến các dự án nhà ở thương mại trên cả nước không được công nhận chủ đầu tư, làm giảm nguồn cung, đẩy giá nhà tăng cao.

Từ thực tế trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định này theo hướng các doanh nghiệp chỉ cần sở hữu quỹ đất “phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” sẽ được công nhận là chủ đầu tư.

Nếu được thông qua, đây là một sửa đổi quan trọng, có thể tháo gỡ nút thắt lớn cho dự án nhà ở thương mại khi các doanh nghiệp chỉ cần sở hữu quỹ đất “phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” sẽ được công nhận chủ đầu tư, chứ không cần phải có nguồn gốc đất ở hoặc một phần đất ở.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá việc sửa đổi quy định theo hướng trên sẽ góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản, tạo lập nguồn cung dồi dào các dự án nhà ở thương mại, sản phẩm nhà ở, góp phần giảm giá nhà, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Theo VTV News