Giới thiệu chung

Trải qua chặng đường 2 năm hình thành và không ngừng kiện toàn, Homevina đã tích lũy nguồn lực về tài chính cũng như tầm nhìn và quản lý. Đến tháng 4/2018, Homevina trải qua quá trình chuyển mình mạnh mẽ khi chính thức gia nhập lĩnh vực đầu tư - kinh doanh dịch vụ bất động sản. Chỉ sau một năm, với cách làm quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả, Homevina đã nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động, thu hút nhân tài, hoàn thiện bộ máy.

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Phát triển bền vững trở thành doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản - góp phần nâng cao giá trị sống của người Việt cũng như đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Sứ mệnh

Homevina Group thổi làn gió mới vào thị trường Bất động sản Việt Nam, khởi tạo những giá trị mới cho cổ đông, đối tác và toàn xã hội; khẳng định chất lượng sản phẩm - dịch vụ, mang tới cho khách hàng những trải nghiệm chuyên nghiệp, văn minh và đẳng cấp.

Giá trị cốt lõi

Giá trị của Homevina luôn đi kèm những cam kết về đạo đức, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm; đề cao thành công trong lĩnh vực bất động sản; tiên phong trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ để tiếp cận giá trị kinh doanh cao nhất cho Homevina và cho đối tác.

Ban điều hành

Giải thưởng

Danh sách giải thưởng đạt được qua các năm

Đang cập nhật...

Quy tắc ứng xử

Mỗi một doanh nghiệp đều có một nét văn hoá riêng. Tại Homevina Ban Điều hành có trách nhiệm chăm lo cho nhân viên. Từng nhân viên có trách nhiệm chăm lo cho khách hàng thể hiện qua sản phẩm và dịch vụ khách hàng. Homevina group là một đội ngũ chuyên nghiệp có tính nhất quán cao. Mọi ứng xử đều phải theo quy tắc ứng xử. Mọi người đều có quyền tự do của mình nhưng không được làm ảnh hưởng đến người khác.

Hành vi ứng xử đúng chuẩn mực sẽ gìn giữ Giá trị cốt lõi của Homevina. Chính trực - Hiệu quả - Chuyên nghiệp sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động; giúp chúng ta phát triển bền vững.