Video tập đoàn

HOMEVINA GROUP – Lễ tổng kết và vinh danh năm 2019: “Chung bước thành công”

Đêm gala tổng kết và vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc của Homevina Group năm 2019