Đêm gala tổng kết và vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc của Homevina Group năm 2019