Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Phòng ban/đơn vị Số lượng Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1 Homevina Group mở đợt tuyển dụng lớn nhất trong năm Phòng kinh doanh 200 Hà Nội, Thái Nguyên từ 27/8/2020
2 Tuyển dụng gấp vị trí kế toán trưởng Phòng Tài chính & Kế toán 1 Hà Nội
3 Tuyển dụng Marketing Manager Phòng Marketing 1 Hà Nội